0708-240761

Samarbetspartners

Vi på C4 Måleri & Golv AB samarbetar på målerisidan huvudsakligen med Flügger Färg. Flügger Färg är ett ledande bolag inom färgindustrin, som har ett mycket brett och bra utbud av måleriprodukter, och som kan tillgodose våra krav på en bra färg. Vissa färgtyper, främst snickerifärger, levererar Beckers till oss. Självfallet köper vi även färg av andra fabrikat, om du som kund har särskilda önskemål om en viss typ av färg, eller tidigare har använt ett annat fabrikat på din villa eller fastighet.

På golvsidan är Tarkett AB vår huvudleverantör av trägolv och plastmattor. Forbo Flooring AB är också en stor samarbetspartner till oss, främst av linoleummattor, men även av plast – och textilmattor. Tarkett och Forbo är två goda leverantörer, som också – precis som Flügger Färg – kan motsvara våra krav på kvalitets-produkter, och inte minst gällande leveranslogistiken. Givetvis tillgodoser vi även på golvsidan, våra kunders önskemål om speciella produkter och fabrikat.

Som ett seriöst bolag, som har kvalitet och omsorg som ledord i vår verksamhet och marknadsföring, är det för oss vikigt med kvalitetsprodukter. Bra produkter är tillsammans med duktiga medarbetare, nyckeln till det slutresultat, som du som kund förväntar dig av oss, har rätt att kräva, samt är nöjd med.